Årene 1982-2004

Ærøskøbing Idrætsklub

ÆIK’s medlemsblad ÆIK-en udkommer første gang 25. januar 1982. Bordtennis er nu på programmet - der trænes på Ærøskøbing Skole. Klubben køber sammen med øens øvrige klubber et stort telt, som skal anvendes til byfester. Eventyrfesten holdes sammen med Ærøskøbing Sejlklub. Seniorafdelingen er på udflugt til Elmenhorst. Ærøturnering i Old Boys fodbold oprettes.

Alex Jørgensen vælges igen til formand i 1983. Klubhusbestyrer søges til nyistandsat klubhus. IFK Eksjø var på besøg og spillede træningskamp. Daniela Ægidius ansættes som klubhusbestyrer.

Alex Jørgensen fortsætter som formand i 1984. Sct. Hans fest aflyses på Vesterstrand p.g.a. dårligt vejr. Årets udflugt til Elmenhorst aflyses p.g.a. for ringe tilslutning.  Håndboldafdelingen tilbyder »sort arbejde« - man søger håndbolddommere. Lasse ansættes som halinspektør 1. december.  Støtteforeningen forærer et farve TV til klubhuset. 

Alex Jørgensen tager endnu en tørn som formand i 1985. Der investeres i vaskemaskine - Daniela forestår al vask af spillertøj. Ungdomstræner Niels Ove Lund flytter til Tranekær. Anne og Carl Haals starter løbeafdeling. Der etableres lysanlæg på banen.

Efter en ekstraordinær generalforsamling i 1986 konstituerede bestyrelsen sig med Peter Svinding som formand. Lone og Alex passer klubhuset sommeren over for Daniela.  ÆIK og Handybussen afholder torvedag. Resultatet af årets Eventyrfest er bestyrelsen ikke tilfreds med - samarbejdet med Ærøskøbing Sejlklub sættes på en hård prøve. Alternativ indtægtskilde: koncert med Kim Larsen i Arrebohallen - må dog opgives. Familien Bohnsen rejser fra øen. 50 ungdomsspillere var i Odense til fodboldkamp mellem OB og Brøndby. Karoline, datter af Lone og Alex Jørgensen, modtog på klubbens vegne 5.000 kr. fra »Karolines Idrætspris« - ved overrækkelsen hilste Karoline på selveste landstræner Sepp Piontek. 

Peter Svinding er også formand i 1987. Niels Sindal stopper som ansvarshavende redaktør af ÆIK-en. I juni måned må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, grundet bestyrelsesmedlemmers og suppleanters bortrejse fra øen. Bent Svane foreslår oprettet Old Boys håndbold.  Kommunen henvender sig til ÆIK for evt. overtagelse af Arrebohallen.

Alex Jørgensen er igen i formandsstolen i 1988. Der måtte en ekstraordinær generalforsamling til, for at finde bestyrelsesmedlemmer.  Eventyrfesten forløb godt i samarbejde med Sejlklubben. Gadeturnering i håndbold afholdes i Arrebohallen.  

Der føres stadig forhandlinger med kommunen om evt. overtagelse af Arrebohallen - bestyrelsen er af den opfattelse, at det er en meget stor mundfuld.

I 1989 tager Alex Jørgensen endnu en tørn som formand.  Ærø Badminton Klub stiftes - her samles øens bedste badmintonspillere.

Håndboldafdelingen arrangerer tur til Odense for at se herrelandskamp Danmark-Norge. Venskabsklubben fra Elmenhorst er på besøg, indkvarteres på Campingpladsen og der spilles en fodboldkamp. Kommunen anmoder ÆIK om at finde et andet sted at afholde Eventyrfest fremover.  Man enes dog om at fastholde festen på havnens arealer.

I 1990 tiltræder Jesper Navne som formand, efter at man har måttet igennem en ekstraordinær generalforsamling. Årets Eventyrfest blev en »jævn« god fest. Redaktionen af klubbladet truer med blanke sider, hvis medlemmerne ikke tager sig sammen og kommer med indlæg. ÆIK har problemer med at få de ønskede timer i Arrebohallen. Kontingentopkrævning på EDB spøger for første gang. Gymnastikafdelingen efterlyser ledere. 

Jesper Navne vælges til formand i 1991. På generalforsamlingen stilles der forslag om at flytte Eventyrfesten fra havnen til torvet.

ÆIK er stadig utilfreds med timefordelingen i Arrebohallen - man skriver herom til kommunen.  Hanne og Tommy Skov ansættes som klubhusbestyrer. ÆIK-en udkommer med et særnummer p.g.a. Eventyrfesten, som afholdes på Lystbådehavnen. Festen blev en økonomisk succes, ikke mindst takket være Støtteforeningen, som afholdt 2 bankospil. ÆIK fejrede i november 60 års jubilæum med hal-bal, revy og reception. Arne Sækmose og Helge Pedersen udnævnes til æresmedlemmer. Sammenlægning af ungdomsfodbold i Ærøskøbing Kommune drøftes. Ny sportsgren på programmet er svømning, som foregår i »Marinaen«.

I 1992 måtte man igen igennem en ekstraordinær generalforsamling. Jesper Navne blev valgt til formand. BTU, Kvik Søby og ÆIK drøfter håndboldfællesskab. Årets Eventyrfest blev en blandet landhandel. Eventyrfesten foreslås flyttet til Torvet fra 1993. Lørdag d. 31. oktober afholdes der ekstraordinær generalforsamling med 2 punkter på dagsordenen: eventuel overtagelse af Arrebohallen og eventuel overtagelse af tennisbanerne i Pilebækken. For stemte 18, imod stemte 17, af de ialt 35 fremmødte. Forhandlingsudvalget pointerede, at hallen endnu ikke var overtaget af ÆIK - det måtte de endelige forhandlinger med kommunen afgøre. Bestyrelsen blev opfordret til at afholde en ny ekstraordinær generalforsamling.
 
På den ordinære generalforsamling i 1993 blev der igen stemt om evt. overtagelse af Arrebohallen - med nøjagtig samme resultat som året før. Ny generalforsamling fastsættes, også for at finde bestyrelsesmedlemmer. Jesper Navne fortsætter som formand. 

Overtagelsen af Arrebohallen løber ud i sandet. Ungdomsfodbolden får holdfællesskab med RSI. Anskaffelse af EDB-udstyr drøftes i bestyrelsen og købes.  ÆIK’s salg af kaffe, pandekager og loppeting  starter på Torvet. Ny indtægtskilde er udbringning af telefonbøger. Eventyrfesten er for første gang henlagt til Torvet med stor succes - »Projektet lykkedes, Eventyrfest på Torvet er kommet for at blive«.  – Kommunens venskabsø Hiiumaa i Estland var på besøg med 42 fodbolddrenge. 

I 1994 overtager Steen Nørhart formandsposten efter en ekstraordinær generalforsamling. Karina Dreymann ansættes som klubhusbestyrer. I august overtager Bente og Lasse pasning af klubhuset. Fodbold ungdomsafdelingen besøger Hiiumaa.

Håndboldfællesskab med Kvik Søby oprettes. 

I 1995 tiltræder Jan Ivert Kristensen som formand. Niels Nøttrup, Søby, ansættes som senior fodbold træner. Æresmedlem Frantz Svinding fylder 90 år. Partytelt indkøbes.

Jan Ivert Kristensen vælges til formand i 1996. Holdfællesskabet i ungdomsfodbold består nu af RSI, Kvik Søby og ÆIK - der berettes om en vellykket tur til Hiiumaa. Eventyrfestudvalget satser med Henning Stærk koncert på torvet - stor succes - ca. 600 tilskuere.

Støtteforeningen deltager med bod ved kræmmermarked på Vråvejen.  Der indkøbes container til opbevaring af Partytelt. Fodboldsenior spiller 2 oprykningskampe mod Søndersø - taber desværre sammenlagt, og må se oprykningen til serie 2 forpasset.

I 1997 vælges Jan Ivert Kristensen igen til formand. Seniorfodbold formand, Lars Bo Nielsen, mister desværre livet under en Old Boys fodboldkamp på stadion. Årets Eventyrfest bliver en økonomisk stor succes. Trænermanglen i ungdomsfodbold er stor.

Jan Ivert Kristensen tager i 1998 for 4. gang formandsposten.   Klubben investerer i sauna i omklædningsrummene. Klubben har ikke spillere nok til et senior fodboldhold i sæsonen 1998. »Dræsine-Banden« optræder ved årets Eventyrfest, som også dette år blev en publikumstræffer. Volleyball samt Handicap-Idræt optages som nye idrætsgrene i klubben. Junior fodboldspillere og trænere tager til København for at se kampen Brøndby-Barcelona. ÆIK-en udkommer fra 1999 kun 2 gange årligt. 

Efter en ekstraordinær generalforsamling i 1999, blev Steen Lysholm valgt til formand.  Eventyrfestudvalget satser igen med koncert på Torvet - »SweetHearts« trækker fulde huse. Seniorfodbold er heldigvis igen på programmet. Nyt tiltag er Ældreidræt. Planer om et Bowling Center i forbindelse med Arrebohallen forelægges - bestyrelsen er positive overfor ideen.

Svend Widding stopper med kassererjobbet med udgangen af 1999. Efter mere end 25 år på posten - imponerende.

I år 2000 genvælges Steen Lysholm til formandsposten. I samarbejde med Marstal Idrætsforening arrangeres år 2000 fest i Arrebohallen. Bowling bliver nyeste idrætsgren på programmet. Eventyrfesten udvides med en enkelt dag - mandag d. 17. juli giver »Lars Lilholt Band« koncert på stadion. Eventyrfesten bliver igen en succes. Steen Lysholm forlader sidst på året øen og Anette T. Olsen overtager formandsstolen. Drengeholdet i fodbold er i »Parken« for at se landskamp.

Anette T. Olsen vælges til formandsposten i 2001. Klubhuset får en tiltrængt overhaling. Musikken ved årets Eventyrfest lægges i hænderne på musikere med lokalt tilknytning - igen en publikumstræffer og økonomisk helt i top. ÆIK står foran 70 års jubilæet d. 25. november og November-fest i Arrebohallen med »Bamses Venner«.  Jan Ivert Kristensen træder kort før  klubbens 70 års fødselsdag ind i bestyrelsen som 2. suppleant, og overtager formandsposten efter Anette T. Olsen. 

I 2002 vælges Bente Pedersen til formandsposten. Kurt Jørgensen ansættes som klubhusbestyrer. Aktivfest og medhjælperfest afholdes i Arrebohallen med stort fremmøde. Arrebohallen og Ærø Bowling Center går konkurs. Eventyrfesten afvikles med succes på Torvet. Ældre-Idræt er blevet en meget populær "idrætsgren". Novemberfesten i Arrebohallen med “På Slaget 12" bliver et tilløbsstykke uden lignende.

I 2003 genvælges Bente Pedersen til formandsposten. Ærøskøbing Kommune køber Arrebohallen og Ærø Bowling Center af konkursboet. På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det at klubben køber klubhuset af Ærøskøbing Kommune.  Musikalsk indslag ved Eventyrfesten er Hilda og Keld Heick. Novemberfesten samler fulde huse i Arrebohallen med "Sweethearts". På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det at indgå fodboldsamarbejde på seniorfodbold med Søby Boldklub. I efteråret indledes der forhandlinger med Ærøskøbing Kommune vedr. forpagtningsaftale om driften af Ærø Bowling Center. Ny idrætsgren på programmet bliver Spinning cykler.

I 2004 vælges Jesper Flindt til formandsposten. Forhandlingerne med Ærøskøbing Kommune omkring Ærø Bowling Center falder på plads, og godkendes på den ordinære generalforsamling. Alex Jørgensen ansættes som daglig leder af Bowlinghallen og Torben Andersen ansættes til rengøring af Arrebohallen.