Årene 1961-1981

Ærøskøbing Idrætsklub

I denne 20-årige periode har ÆIK været præget af stor udvikling spillemæssigt set og med en øget tilgang af flere idrætsgrene, grupperet om det udvidede og forbedrede stadionanlæg med flere baner. Og sidst men ikke mindst kronen på værket: ÆIK’s nærmeste nabo, den selvejende institution Arrebohallen, dens ombygning, udvidelse og ibrugtagen.

Et kig i de interessante førte forhandlingsprotokoller fortæller om mange små og store ting vedr. de hurtigt skiftende ledelser, de forskellige holds nederlag/sejre med videre.

I 1961 blev håndboldspillet indført. Man gennemførte med held en måneskinstur med Ærøfærgerne Sct. Hans Aften. Grunden til lysanlæg til 25.000 kr. blev lagt.

I 1962 udlåntes spillere til Marstal Idrætsforening, der havde besøg af en tysk klub. ÆIK fik forbindelse med Søborg Boldklub. Et kombineret Ærøhold spillede fodboldkamp mod den svenske venskabsby Eksjö i Småland.

I 1963 afløste murer Villy »Buster« Rasmussen, Henning Christiansen i formandsstolen. Der blev arrangeret byfest, hvor ÆIK deltager og får et smukt udbytte. Kosangas opvarmer »Strandskoven« til vinterarrangementer.

I 1965 bliver Svend Clausen formand. Baller er nødvendige for klubøkonomien. Man forsøger med pigtrådsbal på »Harmonien«. Klubben indmeldes i Svendborg Amts Skytte- og Gymnastikforening. Klubhuset forsynes med fliser i baderum.

I 1966 er Henning Christiansen igen tilbage i formandsstolen. Man begynder at tale om bygning af en hal, oprindelig en svømmehal. Der afholdes møder herom. Klubbens 35 års jubilæum fejres. Der arbejdes videre med halspørgsmålet – ligeledes med udvidelse af fodboldbaner. Klubhuset udvides.

Gårdejer Ole »Vrangsgård« Hansen, Tranderup bliver formand i 1967.

I 1968 er Peter Svinding for første gang i formandsstolen. Der nedsættes bordtennisudvalg. Kontingentet forhøjes. Balbillet er steget til 5 kr. Bankospil er en succes. 

I 1969 indledes et samarbejde med den tyske boldklub Elmenhorst. Kassereren får et chok p.g.a. regningen på lysanlæg: 25.000 kr. – Der nedsættes et ungdomsudvalg. ÆIK’s Støtteforening stiftes d. 24. november 1969. – I 1970 foreligger tegning til nyt klubhus. I 1971 indvies det nye klubhus.

I 1972 bliver Ole Kjær Hansen formand. Nye fodboldtrøjer anskaffes. Der arrangeres byfest i samarbejde med Turistforeningen.

I 1973 bliver journalist Jørn Mader formand i et meget kort periode. Han afløses af Ejler Mark Hansen.

I 1974 bliver Peter Svinding igen formand. Svømmehalsudvalget arbejder energisk. Svømmehallen må dog opgives. Der er for lidt penge, og kommunen vil ikke bakke sagen op. Man må indstille sig på at få en »boblehal«. ÆIK overdrager klubhuset i samme forbindelse til den selvejende institution. Klubben må dog benytte klubhuset gratis.

Boblehallen bliver en realitet i 1976 til en pris á kr. 600.000. De andre klubber i Ærøskøbing Kommune er med i boblehallen.

1977 bliver Laurits Andersen formand.

I 1978 bliver Poul Rasmussen formand. Boblehallen indvies under beskedne former.

I 1979 bliver Ole Sækmose formand. Man drøfter seriøst med kommunen muligheden for en udvidelse af hallen. Boblehallen er for dyr at opvarme, og gulvet er ikke det bedste. Damefodbold optages. Gymnastik er nu også på programmet.

I 1980 bliver Alex Jørgensen formand. Der forhandles yderligere om Arrebohallen, og resultatet bliver, at kommunen bevilger 4 mill. kr. til ombygning af hallen. »Boblen« bliver solgt til en fynsk klub. Gymnastik- og mødesal i forbindelse med Arrebohallen må stryges, grundet manglende økonomi. Arrebohallen indvies i sin nye store og smukke skikkelse. Klubhuset er nu sammenbygget med hallen.

I jubilæumsåret 1981 er Alex Jørgensen fortsat formand. Der er god aktivitet i klubben. Man deltager ivrigt i turnering og spil. Alt tegner til en god og lys fremtid for alle idrætsudøvere. ÆIK er med til at bygge byens fremtid. 50-års jubilæet markeres med en festlig og sportslig idrætsuge. Der afholdes reception på jubilæumsdagen og om lørdagen jubilæumsfest på Vindeballe Kro - 2 æresmedlemmer udnævnes: Frantz Svinding og Hans Bøge Pedersen.  Nyeste sportsgren på programmet er atletik - træner er Jørgen Larsen.

Læs om 1982-2004